Lamast Elektrotechniek kan u ook bijstaan in het ontwerpen en plaatsen van branddetectie en rook / warmte afvoersystemen.

In geval van brand is een vroege detectie en een snelle evacuatie cruciaal! 
Het is namelijk niet het vuur zelf dat de meeste slachtoffers maakt! 
De densiteit van de rookgassen bemoeilijkt het vinden van een evacuatieweg en de giftige gassen zorgen ervoor dat je al snel het bewustzijn verliest.

De risicoanalyse
Het aandeel van de elektrische installatie in de brandveiligheid van gebouwen is aanzienlijk. Bijgevolg moet bij het ontwerp van een elektrische installatie volgens artikel 19 van het AREI eerst een risicobeoordeling worden opgesteld.
Volgende parameters maken deel uit van deze risico analyse:
 • aard van de behandelde of opgeslagen goederen;
 • brandgedrag van de gebruikte bouwmaterialen;
 • structuur van het gebouw;
 • ontruimingsmogelijkheden.
Afhankelijk van de resultaten van een risicoanalyse zal uw verzekeraar en/of de brandweer u verplichten een aantal maatregelen te treffen:
 • toepassen van bekabeling met lage brandverspreiding en rookemissies;
 • aanwezigheid van blus middelen zoals brandblussers, haspels, sprinklers;
 • aanwezigheid van afdoende vluchtwegen;
 • een adequate noodverlichting van de de vluchtwegen;
 • een automatisch branddetectie systeem;
 • een automatisch systeem voor de afvoer van rook en warmte zoals bv rookluiken en afzuigventilatoren.
Brandmeldinstallatie 
Een brandmeldinstallatie bestaat uit een centrale unit en een verzameling van brand melders of detectoren.
Melders kunnen manueel te bedienen zijn (breek het glas drukknop aan de evacuatie wegen) of automatisch werkend zoals rook of hitte detectoren.
Deze melders worden aangesloten dmv bekabeling op een centrale module die het geheel van melders overwaakt en in geval van calamiteiten vooraf ingestelde acties onderneemt. 
Zo kunnen er evacuatie sirenes geactiveerd worden, er kan een automatische oproep naar een meldkamer plaatsvinden. Maar ook activatie van blussystemen, sprinklers, ontrokingsluiken,...

Op basis van uw noden kan Lamast U oplossingen aanbieden van  Bosch, Inim, Ge Security en Aumüller. Alle door ons geplaatste systemen zijn uiteraard Bosec gecertificeerd voor de Belgische markt. 
Om een vroege detectie zonder valse meldingen te garanderen, kunnen verschillende detectoren worden toegepast zoals:
 • thermisch
 • optisch
 • combi
 • aspiratie
 • handmelders
 • ...
De centrale kan voorzien worden van een autonome melder (telefoon, sms, email,...)  of geïntegreerd worden met uw alarmsysteem.

Noodverlichting
Noodverlichting is verlichting die gevoed wordt door een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt. Valt de netspanning weg, dan blijft de noodverlichtingsarmatuur branden of zal zij gaan branden. Noodverlichting beschikt dus over een eigen energievoorziening. 

De noodverlichting moet onder andere op de volgende plaatsen aangebracht worden:
 • in de evacuatiewegen (verlichtingssterkte van 1 lux op de vloer (NBN S21.202)), ze moeten de signalisatie betreffende de evacuatie en de brandbestrijdingsmiddelen verlichten
 • overlopen
 • liftkooien
 • lokalen toegankelijk voor het publiek
 • grote gemeenschappelijke zalen zoals refters, vergaderzalen enz...
 • stookplaatsen
 • hoogspanningscabines en voornaamste elektrische borden 

RWA of rook- en warmteafvoerinstallatie
Een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) wordt toegepast om in geval van brand de vrijgekomen rook en hitte uit het gebouw weg te ventileren. 
Zoals eerder aangehaald bemoeilijkt de aanwezigheid van rookgassen de evacuatie maar ook de brandbestrijding door de brandweer. De hitte is dan weer nefast voor de brandverspreiding naar aanpalende compartimenten en kan leiden tot het bezwijken van de hoofddraagconstructie.

RWA kan 'natuurlijk' of 'mechanisch' gebeuren. Bij een natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallatie wordt er gebruik gemaakt van te openen delen in het dak. Een mechanische installatie zorgt daarentegen voor een geforceerde afvoer.