Koninklijk Besluit Elektrische installaties van 4 December 20122012 dit is oude koek? 

2016 is het jaar van de absolute deadline!Deadline 1 - 01/01/2014 - 1e controle door externe dienst voor technische controle.
Deadline 2 - 31/12/2014 - Risicoanalyse en nemen van algemene preventieve maatregelen.
Deadline 3 - 31/12/2016 - Alle oude installaties moeten aangepast zijn aan de minimumvoorschriften


Dit KB is van toepassing op ALLE ELEKTRISCHE INSTALLATIES op ARBEIDSPLAATSEN.

Deze wettelijke verplichting geldt voor de WERKGEVER ongeacht wie eigenaar of uitbater van de elektrische installatie is.

Als werkgever heeft u dus nog exact tot eind 2016 om uw elektrische installatie in regel te stellen.

Ook als is het daarna echt oude koek, toch heeft u er absoluut alle baat bij om orde op zaken te stellen. Het gaat tenslotte over de veiligheid van uw mensen, brandveiligheid en een ten slotte een garantie op economische continuïteit!


Lamast Elektrotechniek kan u zowel technisch als administratief bijstaan in dit proces.


  • Opstellen samen met u van plan van uitwendige invloeden.
  • Inventariseren en documenteren van uw elektrische installatie. van hoogspanningspost tot stopcontact.
  • Opmaken en of actualiseren van schema's
  • Uitvoeren van kabelberekeningen.
  • wegwerken van inbreuken.