Thermografische scan van elektrische installaties

Fouten in een elektrische installatie zijn niet altijd eenvoudig op te sporen, en komen vaak pas aan het licht nadat de schade reeds geleden is.
zo kunnen slechte contacten in een elektrische kast jaren aanwezig zijn zonder dat deze zich manifesteren.
De gevolgschade kan echter groot zijn en variëren van kortsluiting, machineschade, productieverlies tot brand!

Vaak voorkomende fouten kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • slecht aangedraaide verbindingen
  • verkeerd geperste kabelschoenen
  • te kleine secties van kabels
  • Versleten contactoren


Door middel van een thermografische scan worden de temperaturen van de verschillende componenten gemeten en weergegeven op een foto zonder contact tussen component en meettoestel. Op basis van deze beelden kunnen eventuele hotspots zeer eenvoudig gedetecteerd worden.

Al onze nieuwe borden worden na ingebruikname tijdens productie onderworpen aan dergelijke test.
U kan natuurlijk ook steeds beroep op ons doen om uw bestaande installatie eens onder de loep te nemen.

Wettelijk gezien is er geen verplichting om uw installatie aan dergelijke test te onderwerpen. Het wordt echter wel vaak voorgeschreven door verzekeraars.